Analizator poboru energii
elektrycznej z komunikacją Wi-Fi
Wibeee


Bezprzewodowy analizator Wibeee


Ekspert wydajności, zawsze pod ręką

Wibeee to analizator poboru energii, jednofazowy lub trójfazowy, z połączeniem bezprzewodowym Wi-Fi, który pokazuje dane chwilowe i historyczne dotyczące poboru energii elektrycznej, za pośrednictwem dowolnego urządzenia typu smartfon, tablet lub komputer osobisty, z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji lub wbudowanego serwera internetowego. Jest to idealne narzędzie do optymalizacji wydajności Twojej instalacji elektrycznej oraz do kontrolowania i pokazywania naszych oszczędności energetycznych.

Instalacja i mocowanie Wibeee za pomocą prostego zacisku, opiera się na chronionym patentem systemie DINZERO. Wspomniany system pozwala w prosty sposób zainstalować urządzenie zarówno w górnej jak i dolnej części małego wyłącznika automatycznego. Po zainstalowaniu, urządzenie zaczyna przetwarzać zmierzone parametry na informacje, które zostają przesłane przez połączenie bezprzewodowe Wi-Fi.


Bezprzewodowa komunikacja Wibeee


Bezprzewodowa komunikacja Wibeee


Bez okablowania. System bezprzewodowy.

Cały system został zaprojektowany, w celu monitorowania informacji za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Ty i Wibeee - bez żadnych przeszkód.


Zdalny dostęp do informacji

Kontrola poboru energii elektrycznej - oszczędność.

Wibeee gromadzi niezbędne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i pomaga nam je interpretować, poznać nasz profil poboru energii oraz zapewnić oszczędności na fakturze za energię.


Tak proste jak umieszczenie magnesu na lodówce

Montaż każdego elektrycznego urządzenia pomiarowego może być trudnym zadaniem, wymagającym odpowiedniej przestrzeni oraz czasu potrzebnego do wykonania okablowania. Wibeee, jest niezwykle łatwy w instalacji; jego montaż trwa zaledwie dziesięć sekund.

PROJEKT DIN-Zero
Wibeee nie zajmuje żadnego miejsca. Idealnie wpasowuje się w dowolną rozdzielnicę elektryczną bez konieczności jakiegokolwiek okablowania.


System DIN-ZERO


System DIN-ZERO


Weź ze sobą analizator dokąd tylko chcesz

Dzięki łatwemu podłączaniu rodziny produktów Wibeee, użytkownicy mogą stosować je w punktach, w których charakterystyki instalacji nie pozwalają na montaż Wibeee na szynie DIN (>65 A). Wibeee Max i Wibeee Max Plus zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc instalatorom, audytorom i przedsiębiorstwom usług energetycznych w określeniu:

  • podstawowej linii poboru energii elektrycznej w instalacjach
  • poborów energii elektrycznej wg stref i sposobu wykorzystania energii
  • obliczenia baterii kondensatorów
  • korekty zakontraktowanych ilości mocy


Wibeee MAX


Kompletny system widoczny z dowolnego miejsca

Wibeee rejestruje parametry elektryczne instalacji, aby umożliwić ich wizualizację w dogodnym dla nas miejscu. Na komputerze w biurze, na smartfonie w kawiarni na rogu lub na tablecie, gdy leżymy na kanapie. Wibeee można również zintegrować z pozostałymi urządzeniami kompatybilnymi z systemem PowerStudio SCADA.


Dostęp zdalny do magazynu danych


Bardzo skuteczna aplikacja

Prosta oraz intuicyjna aplikacja do zdalnego monitorowania danych dowolnego urządzenia Wibeee podłączonego do instalacji. Idealna w celu wykonania audytów energetycznych, np. zgodnie z normą ISO 50001, aby uzyskać informację jak, gdzie i kiedy zużywa się energię elektryczną.


Aplikacja Wibeee


Ograniczenie poboru energii. Proste zadanie

Wibeee to najlepszy sojusznik w każdej sytuacji, zarówno w Twoim domu, w biurze, w supermarkecie czy w sektorze przemysłowym; dzięki swojej wszechstronności i funkcjonalności pozwala ograniczyć pobór energii elektrycznej w każdym miejscu, gdzie zostanie zainstalowany.


Alarmy

Prognozowanie poboru energii
Wibeee informuje Cię, kiedy przekroczysz ustalony limit dziennego poboru energii. Oprócz tego, prognozuje, czy bieżący pobór energii przekroczy wartość z poprzedniego miesiąca, dzięki czemu możesz dowiedzieć się w dowolnym momencie, czy prawidłowo postępujesz.

Odłączenie urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez 1 lub 3 dni, system Wibeee informuje Cię o tym zdarzeniu. Zawsze otrzymujesz informację zwrotną z Twojego sprzętu, a Twoja instalacja znajduje się bez przerwy pod kontrolą.

Napięcie sieciowe
Wibeee przekazuje również powiadomienia, gdy napięcie przekracza o 10% skonfigurowaną wartość napięcia znamionowego, z powodu wzrostu napięcia lub z powodu usterki. W ten sposób możesz się dowiedzieć, czy przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia Ci prawidłową obsługę.


Parametry chwilowe (napięcie fazowe) - widok cyfrowy


Zarządzanie totalne

System zarządza różnymi urządzeniami Wibeee, które należą do tego samego ośrodka i które można połączyć w oparciu o sposób wykorzystania energii w każdym zasilanym urządzeniu, np. w urządzeniach oświetleniowych lub klimatyzacyjnych. W ten sposób zapewnia się globalne zarządzanie budynkiem z różnymi punktami poboru energii.

Zachowaj precyzję
Urządzenia Wibeee są wykalibrowane w sposób zapewniający ich dokładność. Jednak w przypadku kompleksowych instalacji, należy w odpowiedni sposób zadbać o bezbłędność pomiarów. W tym celu, Wibeee App umożliwia prostą kalibrację sprzętu podczas montażu.

Cztery kwadranty
Wibeee rozróżnia energię pobieraną od energii wytwarzanej. Jeśli posiadasz w Twoim gospodarstwie lub firmie system umożliwiający produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, będziesz mógł uzyskać również informacje o ilości energii wytworzonej przez Twoją instalację. Analizator poboru energii elektrycznej oraz analizator wytwarzanej energii elektrycznej.


Łatwe zarządzanieParametry chwilowe (napięcie fazowe) - widok cyfrowy


Pomiar bezpośredni

Pomiar pośredni

 

Prezentacja video

Film promujący Wibeee

 

Prezentacja video

Nowa wersja aplikacji

 

Film instruktażowy

Film instruktażowy

 

Cenniki

Cennik analizatorów Wibeee dostępny jest tutaj:

 

Dokumentacja

Karty katalogowe dostępne są pod adresem:

Instrukcja dostępna jest pod adresem:

Deklaracja zgodności CE producenta dostępna jest pod adresem: