Tablicowy miernik stanu izolacji MEG-1000

Tablicowy miernik stanu izolacji MEG-1000
MEG-1000

Tablicowy miernik stanu izolacji MEG-1000 (MEG-1000 Earth Fault Guard) jest funkcjonalnie odpowiednikiem AAL-111Q96 firmy DEIF. Oferuje stały monitoring rezystancji izolacji z prezentacją aktualnej wielkości w formie analogowej. Dodatkowo dwa wyjścia przekaźnikowe oferują możliwość ustawienia alarmów wyzwalanych po przekroczeniu zaprogramowanych przez użytkownika wartości.

Cechy podstawowe:

Zastosowania MEG-1000

Miernik stanu izolacji MEG-1000 przeznaczony jest do pomiaru izolacji (rezystancji) między przewodem fazowym a przewodem neutralnym lub uziemieniem / kadłubem statku w sieciach jednofazowych i 3 lub 4 przewodowych trójfazowych o napięciach do 440V.

Ten rodzaj pomiaru izolacji stosowany jest w instalacjach morskich i innych sieciach, w których przewód neutralny (wierzchołek gwiazdy) nie jest uziemiony (sieć IT, izolowany punkt zerowy). W przypadku statków badanie to jest szczególnie istotnie w zapobieganiu korozji galwanicznej - każda rozdzielnica okrętowa powinna być wyposażona w przyrządy nie tylko kontrolujące parametry źródeł energii elektrycznej ale także kontrolujące stan oporności izolacji sieci statku.

Napięcie pomocnicze generowane przez miernik jest wynosi 24Vdc i nie wpływa na pracę innych urządzeń podłączonych do sieci.

Mierzona wartość rezystancji izolacji pokazywana jest przez dwuzakresowy ustrój z automatyczną zmianą zakresu. Aktualnie wykorzystywana skala sygnalizowana jest świeceniem diody LED wskazującej jednostki, w których prezentowana jest wartość mierzonej izolacji (MΩ lub kΩ). Najniższa dopuszczalna oporność izolacji przyjmowana jest na poziomie 1kΩ/V przy czym po uwagę bierzemy napięcie międzyfazowego w sieci trójfazowej. Na skali przedział od zera do minimalnej dopuszczalnej rezystancji (440kΩ) jest zaznaczony na czerwono.

MEG-1000 wyposażony jest w dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe (NORMAL i ALARM), których działanie jest związane z rezystancją mierzoną przez przyrząd oraz dwie diody LED sygnalizujące stan przekaźników. Niezależne progi zadziałań przekaźników oraz czasy opóźnienia przełączania ustawiane są przy pomocy klawiszy znajdujących się na tylnej ściance miernika. Ustawione parametry (progi i opóźnienia) działania przekaźników zapamiętywane są w nieulotnej pamięci przyrządu – zanik napięcia zasilania nie powoduje konieczności ich powtórnego konfigurowania.

Przyrząd wymaga zasilania prądem przemiennym 230 lub 440V. Może on być pobierany z mierzonej sieci AC.

Pomiar

Pomiar jest dokonywany poprzez przyłożenie do wybranego punktu na przewodzie fazowym i do uziemienia. Z tego względu dla monitorowania całej sieci niezbędne jest, by pozostałe jej elementy były połączone galwanicznie. Zazwyczaj osiągnięte jest po poprzez uzwojenia generatora czy transformatora zasilającego i podłączonych odbiorów. W przypadku konieczności pomiaru przewodów niepołączonych na żadnym z końców, poszczególne kable muszą zostać podłączone poprzez dławiki.

Warianty urządzenia

MEG-1000 oferowany jest w dwu wariantach różniących się jedynie napięciem zasilania. Może ono być równe 230Vac lub 400Vac (z tolerancją ±10%). Standardowo dostarczana jest wersja 230Vac. Jeżeli ma być 400Vac, to należy zaznaczyć to w zamówieniu.

Cenniki

Ceny dostępne są tutaj:

 

Dokumentacja

Karta katalogowa dostępna jest pod adresem:

http://www.convert.com.pl/docs/karty/MEG-1000_pl.pdf

Instrukcja obsługi dostępna jest pod adresem:

http://www.convert.com.pl/docs/instrukcje/MEG-1000_pl.pdf

Deklaracje zgodności CE producenta dostępne pod adresem:

http://convert.com.pl/docs/deklaracje/CE_MEG_1000.2015.pdf