Cylindryczne kondensatory serii CLZ-FP
do kompensacji mocy biernej

Cylindryczne kondensatory serii CLZ-FP Budowa kondensatorów CLZ-FP

Firma CIRCUTOR SA oferuje szeroką gamę kondensatorów energetycznych, z których najpopularniejsza jest seria CLZ-FP 44. Są to kondensatory zaprojektowane do pracy przy napięciu 400V, ale wzmocnione tak, że spełniają wymagania niezbędne do pracy przy napięciu 440V. Dodatkowo, zastosowane materiały i technologie zapewniaję tym kondensatorom cechy znane na rynku pod nazwą Heavy Duty.

Wszystkie kondensatory serii CLZ-FP wytrzymują ciągłą pracę pod prądem osiagającym 1,8-krotność natężenia prądu znamionowego, (a krótkotrwale do wartości 2,5 In) przy czym mogą osiągać prąd szczytowy przekraczający aż 400-krotnie wartość znamionową.

Klasa D, zgodnie z normą IEC-60831 dotyczącą produkcji kondensatorów niskonapięciowych, określa 55°C jako maksymalną temperaturę roboczą, jednak odporność kondensatora firmy Circutor umożliwia pracę w ekstremalnych warunkach temperaturowych, gdyż wytrzymuje on chwilowo temperaturę do 65°C.

Powyższe cechy sprawiają, że kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR są bardzo wytrzymałe i trwałe; charakteryzują się wysoką żywotnością wynoszącą 150.000h. Poniżej opisujemy elementy, dzięki którym to osiągnięto.

Budowa kondensatorów CLZ

Mechanizm autoregeneracji dielektryka w kondensatorach CLZ-FP

Kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR są wypełniane gazem obojętnym (technologia DRY), co ma wiele zalet:

Aby kondensatory Heavy Duty mogły wytrzymać najbardziej wymagające warunki pracy w ekstremalnych temperaturach i przy wahaniach napięcia i prądu roboczego, firma CIRCUTOR prowadzi politykę doboru surowców najwyższej jakości. W przypadku kondensatora Heavy Duty firmy CIRCUTOR, najważniejszym materiałem jest polipropylen metalizowany, który zawsze jest pochodzenia europejskiego i posiada najwyższe parametry.

Mechanizm zabezpieczenia przed przegrzaniem w kondensatorach CLZ-FP

Jego podstawową zaletą jest zdolność do samonaprawy warstwy metalu (Rys.2), co zapobiega powstawaniu nieszczelności po ewentualnym uszkodzeniu dielektryka. Dzięki temu urządzenie lepiej wytrzymuje przepięcia w sieci, wysokie temperatury robocze i występowanie wyższych harmonicznych prądu, a nawet wysoką liczbę operacji załączeń.

Jak każdy inny materiał, polipropylen wraz z upływem czasu ulega niueniknionemu rozkładowi chemicznemu, co łączy się z czynnikami elektrycznymi powodującymi starzenie się kondensatora. Prowadzi ono do przegrzewania się, które bez odpowiedniej profilaktyki mogło by doprowadzić nawet do rozerwania obudoowy. Zatem konieczne jest by wyposażyć kondensatory w odpowiednie systemy zabezpieczające, aby w razie potrzeby, automatycznie nastąpiło ich wyłączenie zanim spowodują problemy, w tym nawet uszkodzenia w sąsiednich elementach (inne kondensatory, urządzenia przełączające, regulator itd).

W związku z tym, kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR posiadają system zabezpieczający, działający w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury i związanego z tym wzrostu ciśnienia wewnętrznego. Zapewnia on odłączenie w bezpieczny sposób kondensatora od sieci (rys.3), gdy wartość ciśnienia przekroczy około 506 hPa (0,5 bar).

Proces produkcyjny

Produkcja kondensatorów CLZ-FP

Na rys 1. można zobaczyć główne elementy konstrukcyjne kondensatorów CLZ. Proces produkcji tych urządzeń podporządkowany jest podstawowemu założeniu dla każdego produktu wytwarzonego przez firmę CIRCUTOR, czyli uzyskaniu gwarancji maksymalnych jakości i niezawodności. W związku z tym zawiera on kilka elementów, o których warto wspomnieć:

1. Po zamontowaniu cewek wewnątrz rury aluminiowej, należy sprawdzić, czy zostały usunięte wszystkie ślady wilgoci z elementów składowych. Z tego powodu każdy kondensator jest poddawany długiemu i gruntownemu procesowi opróżniania w autoklawach. Gwarancja, że wewnątrz kondensatora nie pozostała ani odrobina wilgoci lub tlenu, ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia utlenienia metalizowanej części powłoki polipropylenowej. Unikając utleniania, uniemożliwiamy szybkie pogorszenie parametrów kondensatora, a tym samym zmniejszamy straty dielektryczne, ograniczając liczbę wewnętrznych wyładowań i polepszając pojemność urządzenia na przestrzeni całego okresu eksploatacji.

2. Po zakończeniu procesu opróżniania, kondensatory są napełniane (Rys.4) mieszanką gazów N2 (azot) i He4 (izotopu helu o masie atomowej 4, który jest drugim elementem naturalnym i obojętnym, o bardzo małej gęstości, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku), ponownie w warunkach próżni, aż do uzyskania ciśnienia wewnętrznego w kondensatorze nieco powyżej 1013 hPa (1atm).

3. Jak można zauważyć na w/w zdjęciu, podczas procesu napełniania i uszczelniania kondensatorów, na pokrywie znajduje się już zestaw zacisków umożliwiających podłączenie do sieci. Wspomniane zaciski zawierają rezystory rozładowcze, (Rys.5) przeznaczone do rozładowania kondensatora do wartości poniżej 75V w 3 minuty od jego odłączenia od sieci, zgodnie z wymaganiami normy IEC 60831-1.

Zaciski kondensatorów CLZ-FP

4. Proces produkcji kończy się podstawowym testem w celu zagwarantowania jakości i niezawodności każdego kondensatora: potwierdzeniem szczelności. Ma to zagwarantować, że nie ma żadnych wycieków gazu znajdującego się wewnątrz. W przypadku wykrycia najmniejszego wycieku, dany kondensator zostaje wycofany z dalszego procesu produkcji.

Podsumowanie

Kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR są bardzo wytrzymałe i trwałe. Osiągnięta żywotność wynosząca 150.000h czyli ponad 15 lat pracy jest ewenementem w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić, że podstawowa seria kondesatorów dla napięcia 400V czyli CLZ-FP 44 jest skonstruowana na napięcie 440V co oznacza, że mogą one być stosowane do baterii z filtrami harmonicznych.

Cenniki

Cenniki wszystkich kondensatorów dostępne są tutaj:

 

Dokumentacja

Pełen katalog kondensatorów CLZ dostępny jest pod adresem:

http://www.convert.com.pl/docs/karty/CLZ_pl.pdf

Deklaracje zgodności CE producenta dostępne pod adresem:

http://www.convert.com.pl/docs/deklaracje/CE_CLZ.pdf